سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

  1. رویکرد اقتصادی:

بر اساس این رویکرد که در آن از مفاهیم اقتصادی بهره گیری می گردد، عملکرد واحد تجاری با تأکید بر قدرت سودآوری دارایی‌های شرکت و با در نظر داشتن نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می گردد. ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند(انواری رستمی و همکاران، 1383).

 

  1. رویکرد تلفیقی:

در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار می رود مانند نسبت کیو توبین(Tobins q) و نسبت قیمت به سود (P/E)(ملکیان و اصغری، 1385).

 

 

 

 

 

 

2-8- معیارهای ارزیابی عملکرد مالی

بهره گیری‌کنندگان گزارش‌های مالی با بهره گیری از معیارهای مختلف، عملکرد شرکت را ارزیابی می‌کنند. روش‌های متعددی برای ارزیابی عملکرد هست که به گونه کلی می‌توان آن‌ها را به دو دسته مدل‌های حسابداری و مدل‌های اقتصادی تقسیم نمود(مهدوی و حسینی ازان آخاری، 1387).

 

2-8-1- معیارهای عملکرد حسابداری

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تأکید دارند؛ بدین معنی که یک جریان خروجی وجه نقد می‌تواند به عنوان هزینه در صورت سود و زیان و با به عنوان یک دارای سرمایه‌ای در ترازنامه منعکس گردد که نتیجه آن ارائه صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از به کارگیری رویه‌های مختلف می باشد. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی‌ها و سود هر سهم مانند معیارهای عملکرد حسابداری به شمار می‌طریقه که در ادامه به تبیین هریک پرداخته می گردد(آذربایجانی و همکاران، 1390).

 

2-8-1-1- نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری می باشد. بعضی محققان امکان تفکیک بازده حقوق صاحبان سهام به نسبت‌های سودآوری، گردش دارایی و اهرم مالی به واسطه تحلیل «دوپونت» را علت های شهرت این معیار در بین تحلیلگران، مدیران مالی و سهامداران برشمرده‌اند. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت‌های مستتر در آن به صورت زیر می باشد(دی وت و دو توییت[1]):

 

بازده حقوق صاحبان سهام: ROE

سود خالص: NI

فروش:Sales

ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام:Equity

 

بازده حقوق صاحبان سهام گویای این می باشد که چه اندازه بازدهی به وسیله سرمایه‌گذاران بابت وجوه سرمایه‌گذاری شده توسط آنان ایجاد شده می باشد. بهره گیری از این معیار در بخش‌هایی که مدیران در تصمیم‌های مرتبط با تحصیل دارایی‌ها، خرید، جنبه‌های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهی‌های جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب می باشد. بازده حقوق صاحبان سهام نشان‌دهنده‌ی هزینه واقعی بهره گیری از پول می باشد. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می کند به گونه‌ای اقدام کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد گردد و پروژه‌هایی را با هدف بیشینه ساختن معیار عملکرد انتخاب کند(کنگ و همکاران، 2002).

[1] De Wet & Du Toit

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.