حسابداری در ایران

پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدن هایی بر می گردد که در این سرزمین پاگرفت، و مدارک حسابداری بدست آمده  با 25 قرن قدمت، گواه بر پیشرفت این دانش در ایران باستان می باشد. در طول تاریخ، روشهای حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و بجای آوردن فعالیتهای اقتصادی ابداع شده که در پاسخ به نیازهای زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته می باشد. حسابداری در ایران امروز، با تعریف ها، مفاهیم و بازتاب عملکرد گسترده‌اش، جایگاه مناسبی در نظام مالی و اقتصادی یافته می باشد. بازتاب این امر را می توان در توجه خاص مدیران به حسابداری و بهره گیری از اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری ها و سیاست‌گذاری‌های استراتژیک موسسه‌ها و شرکت‌های تحت نظارتشان نظاره نمود. در سطح کلان نیز شاهد اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسیدگی‌های حسابرسان، مطالعه اسناد و مدارک فعالیت‌های مالی به وسیله آنان و قضاوت نهایی ایشان هستیم که در قالب گزارش حسابرسی منتشر می گردد(علی مدد و ملک آرایی،1375،ص مقدمه).

2-1-7 زمینه های کاری حسابداری بهای تمام شده

از مهمترین کاربرد های حسابداری بهای تمام شده در دو زمینه حسابداری مدیریت و حسابداری مالی می باشد(عرب مازار ،1386،ص1).

2-1-8 حسابداری بهای تمام شده (صنعتی)

حسابداری بهای تمام شده یا آن چیز که اصطلاحا در کشور ما جایگزین حسابداری صنعتی خوانده می گردد حوزه ای از حسابداری می باشد که با اندازه گیری، ثبت و گزارش اطلاعات مربوط به اقلام بهای تمام شده سرو کار دارد. هریک از اقلام بهای تمام شده به منزله بهره گیری از یکی از منابع شرکت می باشد این اقلام به صورت خروج وجه نقد، تعهد برای پرداخت وجه نقد در آینده و یا نقصان ارزش یک دارایی در سیستم های حسابداری نشان داده می گردد (عرب مازار،1386،ص1).

حسابداری بهای تمام شده در سالهای اخیر تأثیر بسیار مهمی در تصمیم گیری ها و ارزیابی عملکرد نیر اعمال کرده می باشد. در نتیجه حسابداران صنعتی مشارکت فعالانه ای با مدیریت شرکت ها در زمینه تعیین اطلاعات حسابداری مورد نیاز داشته اند(عرب مازار ،1386،ص13).

2-1-9 اهمیت حسابداری بهای تمام شده :

حسابداری صنعتی که گاهی اوقات به حسابداری مدیریت نیز معروف می باشد بایستی به عنوان یک بازوی قوی در اختیار مدیریت در ارتباط با برنامه ریزی و کنترل فعالیت ها تلقی گردد. در حقیقت حسابداری صنعتی مدیر را با ابزار حسابداری مورد نیاز جهت برنامه ریزی، کنترل و ارزیابی عملیاتی مجهز می کند. مدیریت با بهره گیری از حسابداری صنعتی، بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد، دستمزد و سایر هزینه های تولید اعمال می کند . مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشند در تصمیم گیری خود در راستای افزایش بهره وری و تولید یا دیگر تصمیم گیریهای اساسی خود با مشکل مواجه خواهند گردید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگــاه مـالی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف بایستی سیستم در حال اجرای بهای تمام شده تولید برق مطالعه و با شناسایی معضلات موجود در هزینه یابی و محدودیت های حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این پژوهش بوده بهای تمام شده تولید برق به چهار روش سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از مطالعه و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،1382). هدف اصلی این پژوهش در پی مطالعه وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی می باشد.

از دیدگاه فنی مهندسی با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان بهره گیری می گردد. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید می باشد نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،1382). در این پژوهش تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه  نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق مطالعه و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی پژوهش محاسبه و مقایسه خواهند گردید. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند مانند شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان بهره گیری می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری  این پژوهش بهره گیری نگردید.