سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

رویکردهای موجود پیرامون معیارهای عملکرد 

از دیرباز تاکنون مطالعات بسیاری به معیاری مناسب جهت ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و مدیران و به مقصود اطمینان یافتن از همسویی حرکت شرکت با منافع سرمایه‌گذاران بالفعل و مبنایی برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی سرمایه‌گذاران بالقوه و اعتباردهندگان صورت پذیرفته می باشد.

نتیجه‌های به دست آمده از این مطالعات به ارائه چهار رویکرد در ارتباط با معیارهای عملکرد به تبیین زیر انجامیده می باشد:

نمودار 2-1- رویکردهای ارزیابی عملکرد

 

  1. رویکرد حسابداری:
  2. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همیشه عملکرد با هدف ارتباط مستقیم داشته می باشد. اگر مدیران شرکت‌ها بتوانند سود یا ارزش شرکت را افزایش دهند، دارای عملکرد مطلوبی خواهند بود و به هدف خود رسیده‌اند اما بایستی دید مقدار این افزایش چقدر بایستی باشد تا کافی یا مطلوب به نظر برسد. برای رفع این مشکل می‌توان ارقام مشابه مربوط به سال‌های مختلف عملکرد واحد تجاری را با هم مقایسه نمود و با نتایج حاصل از فعالیت واحد تجاری را با نتایج مربوط به سایر واحدهایی که در صنعت مورد نظر فعالیت می‌کنند مورد مقایسه قرار داد. در ارزیابی عملکرد با بهره گیری از رویکرد حسابداری معمولاً از اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌ها بهره گیری می گردد.

در این رویکرد از ارقام مندرج در صورت‌های مالی نظیر سود، سود هر سهم، جریان‌های نقدی عملیاتی، بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام جهت ارزیابی عملکرد بهره گیری می گردد(انصاری و کریمی،1387).

 

  1. رویکرد مدیریت مالی:

این رویکرد برگرفته از دانش مدیریت مالی می‌باشد و مدعی می باشد که با بهره گیری از نظرات و تکنیک‌های مطرح شده در آن می‌توان عملکرد مدیران واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. مانند می‌توان به مدل‌های مختلف قیمت‌گذاری تصریح نمود که از طریق آن‌ها می‌توان انواع دارایی‌ها مثل اوراق بهادار، زمین، اثاثیه و ساختمان را ارزش‌گذاری نمود و همچنین با بهره گیری از آن‌ها می‌توان بازده سرمایه‌گذاری‌ها را نیز تعیین نمود. یکی از مهم‌ترین مدل‌های ارزش‌گذاری در دانش مدیریت مالی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM) می باشد. از طریق مقایسه بازده سرمایه‌گذاری‌ها(که با در نظر داشتن مدل فوق به دست آمده می باشد) با نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران، می‌توان عملکرد واحدهای تجاری را مورد ارزیابی قرار داد. همچنین با مقایسه نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده مورد درخواست سرمایه‌گذاران می‌توان عملکرد آینده مدیران را مورد ارزیابی قرار داد. طبق این رویکرد، در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران بیشتر باشد، می‌توان گفت که عملکرد مدیران مطلوب بوده می باشد و در صورتی که نرخ بازده تحقق یافته از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر باشد می‌توان اینگونه فرض نمود که عملکرد مدیران مطلوب نبوده می باشد.

مطابق با این رویکرد، اغلب از تئوری‌های مدیریت مالی  نظیر الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM) و مفاهیم ریسک و بازده بهره گیری می گردد. تأکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می‌باشد(انصاری و کریمی، 1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.