اهمیت:

اهمیت به این مفهوم به کار می‌رود که اطلاعات حسابداری بایستی به صورت اختصار از انبوه اطلاعات، استخراج و ارایه گردد به نحوی که برای بهره گیری کنندگان معنا داشته باشد. اگر اطلاعات بیش از حد متعارف ارایه گردد اطلاعات مرتبط با تصمیم گیری، در میان انبوه اطلاعات گم خواهد گردید و بهره گیری کنندگان نخواهند توانست تصمیم گیری صحیحی انجام دهند. به بیانی دیگر همان گونه که اطلاعات کم موجب می گردد که پیش‌بینی و تصمیم‌گیری صحیحی انجام نگردد اطلاعات با جزییات زیاد و غیر مهم نیز، تصمیم‌گیری را مشکل خواهد نمود. پس اهمیت محدودیت گزینش اطلاعات قابل افشا را ایجاد می کند.

ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری

اطلاعات حسابداری که به تصمیم گیرندگان برون سازمانی ارایه می گردد در قالب گزارش‌ها و صورت‌های مالی می باشد که شامل صورتحساب سود و زیان، ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد می باشد که به علت تأثیر نداشتن بهره گیری‌کنندگان در تهیه این گزارش‌ها، مجامع دولتی و موسسات علمی و حرفه‌ای حسابداری، واحدهای گزارشگر را به رعایت اصول و استانداردها موظف می کنند تا بهره گیری کنندگان با اعتماد کامل، این نوع اطلاعات و گزارش‌ها را برای تصمیم گیری مورد بهره گیری قرار دهند. همچنین این گزارش‌ها و اطلاعات بایستی از ویژگی‌های کیفی خاصی برخوردار باشند تا برای تصمیم‌گیری، مفید و قابل بهره گیری باشند.

2-1-44 بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری

تمام واحد های اقتصادی برای اداره عملیات روزانه، طرح ریزی عملیات آینده و ارزیابی عملکرد گذشته خود به اطلاعات و گزارشهای حسابداری نیاز دارند. اشحاصی که اطلاعات و گزارش های حسابداری را دریافت می کنند، اصطلاحا، بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری گویند. نوع اطلاعاتی که یک بهره گیری کننده خاص به آن نیازمند می باشد بستگی به نوع تصمیماتی دارد که می خواهد اتخاذ کند، مثلا، مدیران برای کنترل عملیات و تعیین قیمت مناسب فروش، به اطلاعات تفصیلی در باره مخارج عملیات روزانه واحد اقتصادی  نیاز دارند. اشخاص و گروه های ذینفع  خارج از موسسه نیز در باره سرمایه گذاری، وضع قوانین و مقررات و یا تعیین درآمد مشمول مالیات، به گزارش های مالی در باره وضعیت مالی و نتایج گذشته واحد اقتصادی نیاز دارند.

بهره گیری کنندگان از اطلاعات و گزارش های حسابداری را می توان به دو گروه کلی زیر تقسیم نمود:

1-تصمیم گیرندگان داخلی یا درون سازمانی

2-تصمیم گیرندگان خارجی یا برون سازمانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی مربوط برای تصمیم گیرندگان درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. بطور کلی، گزارش های درون سازمانی در مقایسه با گزارش های برون سازمانی ویژگی های عمده زیر را دارد:

1- گزارش های درون سازمانی برای تامین نیازهای اطلاعاتی مدیران و مسئولان درون سازمانی طرح ریزی می گردد. یعنی این گزارش ها، برای مقاصد خاص، تصمیماتی معین ویا وضعیت های ویژه، اطلاعات لازم را تامین می کند. از این رو، می تواند به تناسب نیاز بهره گیری کنندگان طرح ریزی گردد، حال آنکه طرح گزارشهای برون سازمانی معمولا استاندارد و همسان می باشد.

2- گزارش های درون سازمانی معمولا بطور تفصیلی تهیه می گردد. مثلا، در گزارش های داخلی، جزئیات بهای تمام شده هر یک از محصولات  تولیدی محاسبه می گردد، در صورتی که در گزارشهای برون سازمانی، بهای تمام شده کلیه محصولات تولید شده معمولا بطور یکجا ارائه می گردد.

2-1-45 تصمیم گیرندگان درون سازمانی

تصمیم گیرندگان درون سازمانی اکثرا مدیران اجرایی هستند که اطلاعات مالی را برای برنامه ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم گیری های بی شمار در باره عملیات روزانه سازمان مورد بهره گیری قرار می دهند. گستردگی فزاینده و پیچیدگی فعالیت های اقتصادی موجب شده می باشد که مدیران دیگر نتوانند بر کلیه عملیات واحد های اقتصادی، نظارت مستقیم داشته باشند و تنها بر مشاهدات خود به عنوان وسیله ای برای ارزیابی نتایج عملیات و وضعیت مالی اتکا نمایند و از این رو، ناگزیرند اطلاعات و گزارش های مالی را در ارزیابی های خود مد نظر قرار دهند. اطلاعات منعکس در این گونه گزارش ها به مدیریت امکان می دهد که برای اداره و هدایت موسسه، از اعمال خط مشی ها، رعایت قوانین و مقررات، وضعیت مالی و نتایج عملیات و وجود هماهنگی بین قسمت های مختلف آگاه شوند. اکثر تصمیماتی که توسط مدیران موسسات اتخاذ می گردد، براطلاعات حسابداری مبتنی می باشد، نگاهداری مدارک حسابداری، حفاظت دارائی ها، جلو گیری از اشتباهات و تخلفات و کشف به موقع آنها و تهیه صورت های مالی قابل اعتماد که محصول نهایی عملیات حسابداری می باشد، غیر از مسئولیت های مدیریت به شمار می رود.

تصمیم گیری درست و به موقع رمز موفقیت هر سازمان می باشد. آن قسمت از فرآیند حسابداری که به ارائه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری مدیران اجرائی واحد های اقتصادی منجر می گردد، حسابداری مدیریت نامیده می گردد. نمونه هایی از موارد کاربرد اطلاعات مالی توسط مدیران اجرایی به تبیین زیر می باشد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف این پژوهش مطالعه و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگــاه مـالی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف بایستی سیستم در حال اجرای بهای تمام شده تولید برق مطالعه و با شناسایی معضلات موجود در هزینه یابی و محدودیت های حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این پژوهش بوده بهای تمام شده تولید برق به چهار روش سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از مطالعه و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،1382). هدف اصلی این پژوهش در پی مطالعه وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی می باشد.

از دیدگاه فنی مهندسی با در نظر داشتن محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان بهره گیری می گردد. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید می باشد نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،1382). در این پژوهش تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه  نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق مطالعه و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی پژوهش محاسبه و مقایسه خواهند گردید. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند مانند شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان بهره گیری می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری  این پژوهش بهره گیری نگردید.