سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها

کارآیی به معنای خوب کارکردن می باشد و تحت تأثیر شاخص‌های درون سازمانی مثل سود هر واحد، فروش هر واحد و یا رضایتمندی ناشی از یک واحد و از این قبیل قرار دارد؛ که به صورت نسبت خروجی به ورودی اظهار می گردد:

ورودی/خروجی= کارآیی

 

روش‌های پارامتری و غیرپارامتری اندازه گیری کارآیی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تکنیک‌هایی برای محاسبه اندازه کارآیی و مقدار مناسب افزایش در خروجی و کاهش در ورودی به مقصود رسیدن به کارآیی صددرصد در سال‌های اخیر ایجاد شده‌اند که عموماً به دو دسته تکنیک‌های پارامتری و تکنیک‌های ناپارامتری تقسیم می شوند.

در روش‌های پارامتری شکل خاصی را برای یک تابع تولید در نظر می‌گیرند، سپس به وسیله روش‌های آماری و اقتصادسنجی به برآورد ضرایب مجهول تابع(پارامترها) می‌پردازند؛ زیرا در این روش پارامترها(ضرایب) از تابع برآورد می گردد به آن روش «پارامتری» می‌گویند.

در روش‌های غیرپارامتری هیچ فرم تابعی برای تابع تولید در نظر گرفته نمی‌گردد و تابع تولید بوسیله خود واحدها تعیین می گردد(مهرگان، 1383).

 

شکل1-1- روش‌های پارامتری و غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها(کوک[1]، 2001)

 

روش تحلیل پوششی داده‌ها[2] یکی از روش‌های ارزیابی عملکرد با بهره گیری از سنجش کارآیی واحدها می باشد. در این روش واحدهای تصمیم‌گیرنده مورد مطالعه واحدهایی مستقل‌اند که ورودی‌های مشابهی را برای تولید خروجی‌های مشابه به کار می‌برند. لزوم همگونی ورودی‌ها و خروجی‌ها شرط اول در انتخاب واحدهای مورد ارزیابی می باشد. تحلیل پوششی داده‌ها مانند روش‌های غیرپارامتری ارزیابی کارآیی می باشد.

به طورکلی تحلیل پوششی داده‌ها در دو قالب کلی مدل‌هایBCC  و  CCRمطرح می گردد. این دو مدل با مبنا قراردادن ارتباط زیر که توسط «فارل» برای اندازه‌گیری کارآیی پیشنهاد گردید، شکل گرفته‌اند(فارل[3]، 1997).

در سال 1984 «بنکر»[4]، «چارنز» و «کوپر» با تغییر در مدل CCR مدل جدیدی را عرضه کردند که با در نظر داشتن حروف اول نام آنان به مدل BCC شهرت پیدا نمود. مدل BCC مدلی می باشد که به ارزیابی کارآیی نسبی واحدهایی با بازده متغیر نسبت به مقیاس می‌پردازد(بنکر، 2000).

 

1-5- فرضیه پژوهش

  • عملکرد نسبی بانک‌‌های کشاورزی در استان اردبیل را می‌توان با بهره گیری از تکنیک غیرپارامتری تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کردک

 

1-6- اهداف پژوهش

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.

[1] Cook

[2] Data Envelopment Analysis

[3] Farrell

[4] Banker

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.