سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

  • سود باقیمانده

سود باقیمانده به عنوان «سود باقیمانده پس از کسر هزینه سرمایه» تعریف می گردد. به بیانی دیگر، سود باقیمانده برابر می باشد با سود خالص منهای هزینه بهره قابل انتساب به سرمایه‌گذاری. هزینه بهره قابل انتساب اغلب کمترین بازده قابل قبول سرمایه می باشد. سود باقیمانده برای ارزیابی عملکرد واحدهای فرعی و یا دوایر شرکت به کار می‌رود. مفهوم زیربنایی سود باقیمانده همانند ارزش افزوده اقتصادی می باشد با این تفاوت که نیازمند تعدیل‌های اعمال شده در ارزش افزوده اقتصادی نیست. با اینکه سود باقیمانده معیاری بهتر نسبت به بازده حقوق صاحبان و بازده دارایی‌ها در ارزیابی عملکرد می باشد، لیکن از آن‌جا که این معیار یک معیار مطلق پولی بوده و تابعی از اندازه شرکت می باشد در سطحی وسیع مورد قبول واقع نشده می باشد(کنگ و همکاران، 2002).

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارزش افزوده بازار

ارزش افزوده بازار معیاری دیگر جهت ارزیابی ارزش خلق شده برای سهامداران می باشد. بر اساس این معیار کل ارزش ایجاد شده برای سهامداران از زمان تؤسیس شرکت تاکنون ارائه می گردد. ارزش افزوده بازار مفهومی می باشد که ارتباطی نزدیک با ارزش افزوده اقتصادی دارد. این معیار از تفاوت بین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام محاسبه می گردد.

مزیت ارزش افزوده بازار نسبت به سایر معیارها در این می باشد که این معیار تفاوت بین وجوه وارد شده و خارج شده از شرکت را منعکس می کند(تفاوت بین آن چیز که سرمایه‌گذاران به عنوان سرمایه به شرکت آورده و آن چیز که قادرند با فروش سهام خود به قیمت بازار تحصیل کنند). به لحاظ نظری ارزش افزوده بازار شرکت در یک نقطه از زمان با ارزش فعلی مورد انتظار سالانه ارزش افزوده اقتصادی برابر می باشد. از آن‌جا که ارزش بازار شرکت همانا ارزش فعلی بازده مورد انتظار شرکت در درازمدت می باشد. در ارزش افزوده بازار عامل ریسک به گونه خودکار مقصود شده می باشد؛ زیرا ارزش بازار شرکت، قضاوت سرمایه‌گذاران در خصوص ریسک شرکت را به گونه ضمنی دربردارد. بدین علت می باشد که ادعا می گردد ارزش افزوده بازار مستقیماً برای مقایسه عملکرد شرکت‌ها در صنایع و حتی شرکت‌های مختلف مناسب می باشد(آذربایجانی و همکاران، 1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.