سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت وضرورت پژوهش

در شرایط متحول و متغیر کنونی، سازمانها برای دستیابی به کارآیی و اثربخشی بیشتر و در نهایت حصول اهداف تعیین شده، ناگزیرند که توجه کافی به منابع انسانی خویش مبذول دارند و عملکرد ایشان را در سازمان مطالعه و ارزیابی نمایند (حقیقی و همکاران،1388،ص80). در واقع شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین متغیرهای وابسته در روانشناسی سازمانی و صنعتی، عملکرد بازار می باشد(Kahya,2009,p.96).

عملکرد بازار عبارت می باشد از مجموعه آثار و نتایجی که از فعالیت اقتصادی ناشـــی می گردد. عملکرد بازار به دلیل فعالیتهای متنوع بنگاهها دارای ابعاد گوناگونی می باشد. عملکرد بنگاههای اقتصادی در سه زمینه مجزا قابل تشخیص می باشد. اول آنکه هر بنگاه به عنوان خریدار منابع و نیروی انسانی در بازار نهاده ها و کار اقدام به خرید می نماید. دوم اینکه عملکرد بنگاهها به سازماندهی امر تولید و هماهنگی نیروی انسانی و ابزارآلات و سایر نهاده ها و انتخاب فناوری و روش تولید و سامان بخشیدن به مسائل مالی مربوط می گردد. خرید و فروش در بازار کالا و خدمات، بُعد سوم عملکرد بنگاههای اقتصادی می باشد.

عملکرد بازار علاوه برکارآیی، پیشرفت فنی و عدالت در توزیع دارای جنبه های متفاوت دیگری می باشد که مانند می توان به رقابت تصریح نمود. البته در اینجا مقصود از رقابت، بازار رقابتی نیست. فرآیند رقابت خود به خود موجد ارزش می باشد، زیرا رقابت یک انگیزه و محرک قوی برای شکوفایی استعدادها و عملکرد عالی و برتر می باشد. آزادی انتخاب فی نفسه به عنوان یک ارزش، پذیرفته شده می باشد.رقابت به خاطر اینکه دسترسی خریداران و فروشندگان به بازار را افزایش می دهد موجب ارتقای آزادی می گردد. امنیت در قبال خطر یکی دیگر از جنبه های عملکرد بازار می باشد (خداداد کاشی،1377،ص25).

 

در یک توجه کلی، هر مشتری (بصورت عام) پس از دریافت خدمت یا خرید و بهره گیری از یک کالا، راضی یا ناراضی می باشد . رضایت، وجود یک احساس مثبت می باشد که در نهایت در مصرف کننده یا دریافت کننده ایجاد می گردد . در اصل این احساس به واسطه برآورده شدن انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجودمی آید . بر حسب این که انتظارات مشتری و کالا یا خدمت دریافت شده با یکدیگر هم سطح باشند، یا کالا بالاتر یا پایین تر از سطح انتظارات مشتری باشد در او احساس رضایت یا ذوق زدگی یا نارضایتی پدید می آید .

رضایت مشتری و حفظ آن باعث افزایش طول دوره وفاداری و بقای مشتریان می گردد. علاوه بر آن، توجه و تمرکز بر اصل رضایت مشتری باعث می گردد تا گسترش پیام منفی توسط مشتریان ناراضی به کمترین حد خود برسد .

مطالعات نشان داده اند که بر خلاف کاهش بازدهی منابع سنتی (مثل پول، زمین، ماشین آلات و غیره)، دانش واقعاً منبعی برای افزایش عملکرد کسب و کار می باشد. از دیدگاه استراتژیک، امروزه از سرمایه اجتماعی به مقصود خلق و افزایش ارزش سازمانی بهره گیری می گردد و مؤفقّیت یک سازمان به توانایی اش در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد. از طرف دیگر، با وقوع انقلاب تکنولوژی اطلاعات، جامعه اطلاعاتی و شبکه ای و نیز رشد و توسعه سریع تکنولوژی برتر، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییر اساسی کرده می باشد. در نتیجه آن، دانش به عنوان مهمترین سرمایه جایگزین سرمایه های مالی و فیزیکی در اقتصاد جهانی امروز شده می باشد. با این تفاصیل، متأسفانه اکثر صنایع در کشورهای مختلف دنیا در حال بهره گیری از روشهای سنتی حسابداری مالی هستند که قرن ها پیش برای یک محیط کسب و کار مبتنی بر کارهای یدی و دارایی های ملموس ایجاد شده بودند.. در این بین، نظریه سرمایه اجتماعی توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست اندر کاران سازمانی را به خود جلب کرده می باشد(مدهوشی، اصغرنژاد،1388،ص112).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پس بطور کلی چنین می توان گفت که اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت فزاینده ای می باشد که این سرمایه کمتر شناخته شده)سرمایه اجتماعی(در ارزش واقعی شرکت ها و عملکرد بازار مالی آنها و به تبع آن موفقیت و شکست آنها در محیط رقابتی و پیچیده امروزی دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش :

این پژوهش شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل