سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر اندازه وفاداری مشتریان

قسمتی از متن پایان نامه :

) دیدگاه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی (حفظ محیط زیست )[1]

در دنیایی که مملو از معضلات زیست محیطی می باشد و از میان بردن بخش عظیمی از منابع حیاتی بشر منتج به کمبود منابع، رشد شتابان جمعیت، تورم جهانی و خدمات اجتماعی نارسا و یا فراموش شده می باشد، بعضی این پرسش را مطرح می کنند که آیا از دیدگاه فلسفی، دیدگاه مبتنی بر بازاریابی می تواند مفهوم درستی داشته باشد؟ در دیدگاه مبتنی بر بازاریابی به تعارض بین خواسته های مصرف کننده، منافع مصرف کننده، و رفاه اجتماعی در بلندمدت توجه لازم نمی گردد. پس کاتلر پیشنهاد می کند از اصطلاح دیدگاه مبتنی بر بازاریابی اجتماعی بهره گیری گردد. دیدگاه مزبور بر این پایه قرار دارد که کار تخصصی سازمان ها این می باشد که نیازها، خواست ها و منابع بازارهای مورد هدف را تأمین کنند و بکوشند به شیوه ای که به رفاه یا بهبود جامعه و مصرف کننده صدمه ای زده نشود، محیط زیست حفظ گردد و رفاه نسبی مصرف کننده و جامعه افزایش یابد. این دیدگاه ایجاب می کند که بازاریاب ها در اقدام توجه بیشتری به جنبه های اجتماعی و اخلاقی بازاریابی بنمایند (کاتلر،84 ، 29).

2-5) ابعاد گوناگون بازاریابی

2-5-1) بازارگرایی

گرایش به بازار و نیازهای مشتریان اولین ویژگی بازاریابی می باشد. مدیران کامیاب کسانی هستند که سازمان خود را با شرایط روز همگام می سازند. این همگامی زمانی امکان پذیر می باشد که کارکنان و مدیران، گرایش به بازار را به عنوان یک فرهنگ و تأثیر وبینش بپذیرند و دنبال کنند. با این مقدمه بازارگرایی عبارت می باشد از ایجاد اطلاعات حاصل از بازار در کل سازمان، درمورد نیازهای جاری و آینده مشتریان توسعه و انتقال این اطلاعات در سرتاسر سازمان و پاسخگویی به آن در تمام سطوح سازمان. بازارگرایی یعنی ایجاد هوشمندی در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی مشتری، نشر هوشمندی دربین بخش های سازمان و پاسخگویی سراسری به آن هوشمندی می باشد (Jaworski & Kohli,1990). بازارگرایی نه تنها برای خارج از سازمان، بلکه در داخل سازمان و نه تنها در بازارهای داخلی یک کشور، بلکه در بازارهای بین المللی و جهانی هم مورد توجه می باشد (Deshpandem et al,1993).

2-5-2) بازارشناسی

شناخت لازمه هر حرکت عاقلانه و هر تصمیم اصولی می باشد. شناخت بازار تلاشی نظام مند می باشد برای گردآوری، ضبط و ثبت اطلاعات مربوط به همه اجزای تشکیل دهنده نظام بازار مانند رقبا، محصولات و خدمات موجود و مورد نیاز و سازمان های تسهیلاتی و خدماتی مانند بیمه و همه عواملی که بر نظام بازار تأثیر دارند.

2-5-3) بازاریابی

ایده اصلی بازاریابی متناسب کردن قابلیت های سازمان با نیازهای مصرف کنندگان به مقصود دستیابی به اهداف هر دو گروه می باشد (Mc Donald and payne,2006). بازاریابی یعنی جستجو برای یافتن مناسب ترین بازار و بخش هایی که سازمان می تواند در آنجا به صورت مفیدتر و مؤثرتر حضور بایستی و پاسخگوی نیازها و خواسته های مردم باشد.

2-5-4) بازارسازی

با آگاهی از وضعیت بازار و یافتن مناسب ترین بخش های آن با در نظر داشتن جایگاه و امکانات سازمان، مهمترین کوشش بازاریابان و مدیران، ایجاد، افزایش و حفظ سهم بازار می باشد. بازارسازی یعنی ارائه محصولی مناسب به مشتری با قیمتی مطلوب، در محل و زمان مورد نظر و دلخواه او با بهره گیری از ابزار و روش های تبلیغاتی و تشویق و آگاهی دهنده.

[1] Social marketing concept

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هداف پژوهش

1-4-1)هدف علمی پژوهش

تعیین اندازه اثرگذاری عوامل آمیخته بازاریابی بر وفاداری مشتریان

1-4-2)اهداف کاربردی پژوهش

  • مطالعه ارائه کیفیت خدمات در شرکت های بیمه و ارتباط آن با وفاداری
  • مطالعه ابعاد کیفیت خدمات در شرکت های بیمه و ارتباط آن با وفاداری

1-5)سوالات پژوهش

1-5-1) سوال اصلی که در ارتباط با این پژوهش مطرح می باشد:

آیا عناصر آمیخته بازاریابی خدمات(8ps)، بر اندازه وفاداری مشتریان شرکت بیمه ایران تأثیر دارند ؟

1-5-2) سوالات فرعی در ارتباط با این پژوهش به تبیین زیر می باشند:

1.آیا عنصر محصول بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

2.آیا عنصر قیمت و سایر هزینه ها بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

3.آیا عنصر شواهد فیزیکی بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

4.آیا عنصر زمان و مکان بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

5.آیا عنصر فرایند بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

6.آیا عنصر بهره وری و کیفیت بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

7.آیا عنصر نیروی انسانی بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

8.آیا عنصر ارتقا و آموزش مشتری  بر اندازه وفاداری نظری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

9.آیا عنصر محصول بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

10.آیا عنصر قیمت و سایر هزینه ها بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

11.آیا عنصر شواهد فیزیکی بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

12.آیا عنصر زمان و مکان بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

13.آیا عنصر فرایند بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

14.آیا عنصر بهره وری و کیفیت بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

15.آیا عنصر نیروی انسانی بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟

16.آیا عنصر ارتقا و آموزش مشتری  بر اندازه وفاداری رفتاری مشتریان اثرگذار می باشد ؟