سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

انسجام اجتماعی [1]

امیل دورکیم از اولین جامعه شناسانی می باشد که مفهوم انسجام و همبستگی اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده می باشد و وجود آنرا برای هر جامعه‌ای لازم می‌داند.

جاناتان ترنر به نقل از دورکیم می‌گوید انسجام وقتی رخ می‌دهد که عواطف افراد به وسیله نمادهای فرهنگی تنظیم شوند، جاییکه افراد متصل به جماعت، اجتماعی شده باشند، جاییکه کنش‌ها تنظیم شده و به وسیله هنجارها متناسب شده‌اند و جاییکه نابرابریها قانونی تصور می گردد(اکبری ،1383،ص17)..

پس جوامع مادامیکه جمعیت آنها اندک بوده و جوامعی ساده با باورها و ارزشهای محدود و ساده بودند انسجام در آنها مکانیکی بوده می باشد اما دورکیم معتقد می باشد جوامع سنتی در طریقه تکاملی خود تحت تاثیر عواملی، تغییراتی را در خود پذیرا می شوند مهمترین این عوامل از نظر دورکیم پیشرفت تقسیم کار می باشد که باعث تحولی عظیم در این جوامع گشته و در حقیقت بدلیل تقسیم کار می باشد که جامعه سنتی مبتنی بر انسجام مکانیکی به جامعه صنعتی مبتنی بر همبستگی ارگانیکی تبدیل می گردد(اکبری ؛18:1383).

لذا وجود تقسیم کار می باشد که جامعه‌ای با ماهیتی سنتی را به جامعه‌ای دگرگون شده و با ماهیتی صنعتی بدل می کند. تقسیم کار هر چه پیچیده‌تر و تخصصی‌تر می گردد توافق روی دایره‌‌های اخلاقی کاهش می‌یابد و تمایزات بین افراد رشد می ‌کند وفاق حاصل از انسجام مکانیکی جای خود را به وفاق جدیدی می‌دهد که برخاسته از انسجام ارگانیکی نظم جدید می باشد (اکبری ؛18:1383). اما در این زمینه که چه چیزی تقسیم کار را ایجاد و تشدید می کند دورکیم می‌گوید «بین تراکم مادی و تراکم اخلاقی پیوند نزدیکی هست به گونه‌ای که با افزایش تراکم مادی دورکیم به عناصری زیرا افزایش تراکم جمعیت، افزایش و تشکیل شهرنشینی، تعداد و سرعت راه‌‌های ارتباطی و حمل و نقل تصریح دارد». دورکیم معتقد می باشد وقتی جامعه‌ای افزایش یافته متنوع می گردد. رشد و افزایش تعاملات افراد به پیچیدگی و تخصصی‌تر شدن تقسیم کار و تراکم اخلاقی منجر می گردد و به تعبیر گی‌روشه از این جریان متحرک عمومی، لاجرم درجه بسیار بالایی از فرهنگ حاصل خواهد گردید. و بنا براین همین شدت روابط می باشد که تمدن را در جوامعی می‌سازد که انسجامش دیگر از نوع ارگانیکی می باشد.( اکبری ؛19:1383).

توجه : بعضی کارهای داوطلبانه در جهت گسترش انسجام اجتماعی :

1-   جمع آوری اعانات و کمک های نقدی و غیر نقدی مردمی

2- عیادت و دلجویی از بیماران و مددجویان

3- برگزاری مسابقات ورزشی با هدف شادی بخشی ، امیدزایی و جمع آوری کمک ها

4-  همراهی ، همدلی ، مساعد و مصاحبت با بیماران

5- همراهی بیماران در امور جاری زندگی مانند پیاده روی ، درد دل کردن ، هواخوری ، رفتن به سفرهای کوتاه و مقدور ، ایجاد تنوع و…

6-کمک به افراد معلول در انجام بعضی کارهای سخت زندگی روز مره

7- شناسایی و معرفی خانواده های دارای بیماری های خاص و هزینه بردار

8- شناسایی و معرفی خانواده های دارا که می توانند و مایلند از ایتام نگهداری یا پشتیبانی مالی نمایند.

9- انجام فعالیت در جهت شناساندن مراکز حمایتی و اهداف داوطلبان از طرق مختلف مانند توزیع بروشور ، مجله و…( اکبری ؛41:1383)

[1] SOCIAL SOLIDARITS

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش :

این پژوهش شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل