شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل

قسمتی از متن پایان نامه :

3 مشارکت اجتماعی

  الف) مفهوم لغوی مشارکت

واژه مشارکت یک کلمه‌ی عربی و بر وزن مفاعله می باشد. مشارکت در فرهنگ معین به معنای شرکت دادن، انبازی کردن و همین گونه به معنای تعیین سود یا زیان دو یا چند تن که با سرمایه ی‌‌های معین در زمانهای مشخص به بازرگانی پرداخته‌اند آمده می باشد .دهخدا نیز در لغت نامه‌ی خود این مفهوم را مأخوذ از تازی و به معنی شراکت و انبازی کردن و حصه‌داری و بهره‌برداری میداند.(اکبری؛ 27:1383) همچنین عده‌ای مشارکت را از لحاظ لغوی به معنی کمک فعال و واقعی مشخص به یک اقدام می‌دانند. آلن بیرو می‌گوید: «مشارکت به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و پس با آن همکاری داشتن می باشد، به همین جهت از دیدگاه جامعه شناسی بایستی بین مشارکت بعنوان حالت یا وضع (امر شرکت کردن) و مشارکت بعنوان اقدام و تعهد مشارکت) تمیز قائل شده واژه مشارکت معادل واژه «participation» لاتین می باشد که از حیث لغوی به معنای درگیری و تجمع برای مقصود خاص می‌باشد. در فرهنگ بین‌المللی و بستر معانی زیر برای اصطلاح «participation» آمده می باشد: اقدام یا وضعیت شرکت جستن، بهره‌وری در چیزی، مشارکت بر اساس ارتباط خویشاوندی که بیش از یک نفر در آن شرکت داشته باشند.( اکبری؛ 27:1383-27)

ب) مفهوم و معنای مشارکت

مفهوم مشارکت قدمتی به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشر دارد که در طول حیات طولانی خود طریقه تکامل و دگرگونی را پشت سرگذاشته و به اقتضای شرایط زمانی و مکانی خود تعاریف مختلفی به خود دیده می باشد. کائوتری اعتقاد دارد که مشارکت به قدمت تاریخ بشری پیشینه دارد زیرا که نظر و اقدام مشارکت در بطن هر جامعه و در مفاهیمی زیرا دلبستگی، اتحاد، همکاری، انجمن و مانند آنها نهفته می باشد و از قدیم شالوده پیدایش اجتماعی ـ بشر شناختی نوع بشر تلقی شده می باشد(اکبری؛ 28:1383). به نظر هال تعارض بین دیدگاههای اقدام گرایانه و دیدگاههای اکثرا فلسفی از مشارکت موجب شده می باشد که مفهوم مشارکت تبدیل به یک مفهوم چند وجهی گردد و در طی زمان با معنای متفاوتی هویدا گردد.(ازکیا و غفاری؛ 183:1380).

به دلیل همین پیچیدگی می باشد که تعریف واحدی از مفهوم مشارکت نمی‌توان پیدا نمود که همه صاحبنظران روی آن توافق داشته باشند، لذا تعاریف گوناگونی از مشارکت در حوزه‌‌های مختلف علوم انسانی هست که به ذکر تعدادی از آنها مبادرت خواهیم نمود:

سازمان بین‌المللی کار (I.L.O) مشارکت را سهم افراد یا گروههای سازمان یافته و جمعیت فعال، از لحاظ اقتصادی در تسریع اقتصادی و اجتماعی اظهار می‌نماید (اکبری؛ 29:1383).

همچنین در تعریف مشارکت گفته شده: «مشارکت مردمی به معنای کوشش و کوشش جمعی در یک چارچوب سازمانی می باشد که اعضا با ائتلاف منابع در صدد دستیابی به اهداف خودشان هستند. در نتیجه، مشارکت فرایندی فعال می باشد که هر یک از مشارکت‌کنندگان به واسطه اندیشه، تأمل و نظارت فعالشان به اقدام و اقدام مشارکتی ترغیب می شوند». او در اظهار مفاهیم کلیدی این تعریف به موارد زیر تصریح می کند:

– مشارکت، فعالیت سازمان یافته از طرف مردم متحد و متجانس می باشد که واحد اولیه آنرا متقاعد شدن افراد به کنش جمعی تشکیل می‌دهد؛

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش :

این پژوهش شامل دو هدف کلی واهداف فرعی می‌باشد.

هدف کلی :

مطالعه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل

اهداف فرعی :

الف. سنجش سرمایه اجتماعی، ابعاد آن و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل.

ب. ارتباط بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکتهای تولیدی استان اردبیل