سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش از نظر لغوی به معنای مطالعه و یافتن حقیقت می باشد اما در تعریف اصطلاحی و از نظر علمی عبارت می باشد از: «کوشش و انجام یک فعالیت منظم و هدفدار برای رسیدن به حقیقت و پاسخ به سؤال و دستیابی به دانش و آگاهی بیشتر در مورد یک پدیده و یا یک مسأله به مقصود چاره‌جویی، با بهره گیری از مراحل و روش علمی». در علوم اجتماعی روش‌های متفاوتی برای تحقیقات علمی هست(تحقیقات آزمایشی، تجربی، مشارکتی و…)، که هر محقق با در نظر داشتن موضوع مورد مطالعه و شرایطی که در آن قرار دارد، یک یا چند شیوه را برای موضوع مورد مطالعه انتخاب می کند.


3-2- روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی می‌باشد و با در نظر داشتن شرایط و موضوع مورد مطالعه از روش میدانی-توصیفی بهره گیری شده می باشد.

در این پژوهش ارزیابی عملکرد مالی بانک‌ها بر اساس معیار نقدینگی، کفایت سرمایه سودآوری و ساختار دارایی صورت می‌گیرد. با مطالعه تحقیقات گذشته در داخل و خارج، 10 نسبت مالی(جدول زیر) را بر اساس این چهار معیار انتخاب می‌کنیم. از میان نسبت‌های مالی برای بهره گیری در مدل، نسبت‌هایی را که مطلوب ما افزایش آن‌هاست به عنوان خروجی و معیارهایی را که مطلوب ما کاهش آن‌هاست ورودی می‌نامیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
  • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
  • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.