سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با بهره گیری از روش‌های غیرپارامتری

قسمتی از متن پایان نامه :

نسبت بازده دارایی‌ها

نسبت بازده دارایی‌ها از دیگر معیارهای حسابداری می باشد که اندازه کارآیی مدیریت را در به کارگرفتن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می‌دهد و یکی از نسبت‌های سوداوری می باشد که در تجزیه و تحلیل آن منبع سود نه به صورت مطلق؛ بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد مطالعه قرار می‌گیرد(رمضانی، 1387).

نسبت بازده دارایی‌ها از طریق ارتباط زیر محاسبه می گردد و به واسطه تحلیل «دوپونت» امکان تجزیه آن به شکل زیر هست (جهانخانی و پارساییان، 1384):

بازده دارایی‌ها: ROA

 

سود هر سهم معیار عملکرد هر سهم شرکت در طول دوره ای از زمان می باشد. رشد سود هر سهم به تبع افزایش سود، مقادیر سرمایه به کار گرفته شده مؤثر در افزایش سود را در نظر نمی‌گیرد. در بعضی موارد افزایش در سود ممکن می باشد ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری‌های غیراقتصادی باشد، به گونه‌ای که بازده حاصل شده از این سرمایه‌گذاری‌ها تکافوی پوشش هزینه سرمایه را نداشته باشد(کنگ و همکاران، 2002).

با این حال، مدل‌های حسابداری(سنتی) ارزیابی عملکرد دارای نارسایی‌های زیر می باشد:

 1. امکان تحریف و دستکاری سود از طریق انتخاب روش‌های مختلف،
 2. رویه‌های عمومی پذیرفته شده حسابداری، عدم یکنواختی را در اندازه‌گیری سود در شرکت‌های مختلف مجاز می کند،
 3. با تغییرات سطح قیمت‌ها سود اندازه‌گیری شده با واحد پول تاریخی، تغییر می کند،
 4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 5. به دلیل کاربرد اصل بهای تمام شده و تحقق درآمد، ارزش فروش تحقق نیافته دارایی‌هایی که در یک دوره‌ی زمانی مشخص نگهداری شده‌اند، در محاسبه سود حسابداری شناسایی نمی‌گردد. این ویژگی باعث می گردد که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشا نمود،
 6. به دلیل بهره گیری از روش‌های مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده و روش‌های مختلف برای تخصیص هزینه‌ها، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی، کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل می‌سازد،
 7. تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، اصل بهای تمام شده تاریخی و محافظه‌کاری باعث می گردد تا اطلاعات گمراه‌کننده‌ای در اختیار بهره گیری‌کنندگان قرار گیرد،
 8. درنظرنگرفتن هزینه سرمایه.

نارسایی‌های بالا نشان می‌دهد که معیارهای حسابداری مبتنی بر سود حسابداری نمی‌تواند به عنوان تنها معیار و مبنای ارزیابی عملکرد مورد بهره گیری قرار گیرد(مهدوی و حسینی ازان آخاری، 1387).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

 • ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌های کشاورزی استان اردبیل،
 • فرق بین بانک‌‌های کارآمد و غیرکارآمد و رتبه بندی شعب کارآمد،
 • تعیین خط‌مشی برای شعب ناکارآمد جهت بهبود عملکرد آن‌ها.